Χρυσάνθη Ανδρέου (Βοηθός Γραμματέας)

Η Χρυσάνθη είναι Εκπαιδευτικός. Απόφοιτη του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου με μεταπτυχιακό τίτλο από το University of Surrey UK. Παντρεμένη με δύο παιδιά, κάτοικος Λευκωσίας.