ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Την ιδέα για την ίδρυση Συνδέσμου όσων έπασχαν από Θαλασσαιμία είχαν αρχικά οι γονείς παιδιών με τη νόσο γιατί αντιμετώπιζαν οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα από τη μια και οικονομική εκμετάλλευση από την άλλη.  Η συμπαράσταση του επιστημονικού κόσμου ήταν σπάνια.
 • Η πρώτη Συνέλευση

  14 Μαΐου 1973

  Η πρώτη Συνέλευση έγινε 14 Μαΐου 1973, στο Α Δημοτικό Σχολείο Παλλουριώτισσας με περίπου 30 γονείς. Ιδρύθηκε τότε οργάνωση με το όνομα ¨Σύνδεσμος Γονέων Παιδιών Μεσογειακής Αναιμίας¨, με έδρα τη Λευκωσία και γενικά με απόφαση για μαζική κινητοποίηση για την εξεύρεση λύσης στα τρέχοντα προβλήματα. Ο Σύνδεσμος περάστηκε στο Μητρώο Λεσχών του Επάρχου Λευκωσίας, σύμφωνα με τον Νόμο για εγγραφές Λεσχών, Κεφάλαιο 112.

 • Η μετονομασία

  Μάρτης 1974

  Αργότερα, τον Μάρτη 1974, επειδή διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα της Μεσογειακής Αναιμίας αφορούσε όλη την Κύπρο, αποφασίστηκε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση η μετονομασία της οργάνωσης σε ¨Παγκύπριο Αντιαναιμικό Σύνδεσμο¨ - Π.Α.Σ – ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα σε Παγκύπρια κλίμακα. Έγινε κλάδος στη Λεμεσό και άλλος στη Λάρνακα για την εξυπηρέτηση των δύο αυτών επαρχιών.

 • Το αρχικό Καταστατικό

  27/3/1977-3/9/1977

  Η ουσία του αρχικού Καταστατικού εγκρίθηκε σε Γενική Συνέλευση που έγινε στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Λευκωσίας την 27/3/1977, αμέσως μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση για Λογοδοσία, Ταμειακή Κατάσταση και Αρχαιρεσίες με απόφαση την σταδιακή εφαρμογή του. Η έγκριση του τελικού κειμένου λήφθηκε από το Δ.Δ. του Π.Α.Σ. στις 29/4/1977 και υποβλήθηκε στον Έπαρχο, Υπουργό Εσωτερικών για έγκριση την 31/5/1977. Η επίσημη έγκριση δόθηκε την 3/9/1977.

 • Το Καταστατικό

  30/3/1980-8/4/1980

  Το Καταστατικό όπως ίσχυε μέχρι τις αρχές του 2016 εγκρίθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την 30/3/1980 στο θέατρο της Σχολής Τυφλών, στη Λευκωσία, και κατατέθηκε στον Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων, Υπουργείο Εσωτερικών, για καταχώρηση στο Μητρώο Σωματείων και Ιδρυμάτων, στις 8/4/1980.

 • Αλλαγές του αρχικού Καταστατικού

  9/2/2016-16/02/2016

  Ο Π.Α.Σ με αποφάσεις του Δ.Σ. ημερομηνίας 9/2/2016 και 16/02/2016 αποφάσισε όπως προωθηθούν στη Καταστατική Γενική Συνέλευση του 2016 (η οποία τις ενέκρινε) αλλαγές, τροποποιήσεις και επικαιροποίηση του αρχικού Καταστατικού, ώστε να αντιμετωπιστούν λειτουργικά και δομικά προβλήματα στη λειτουργία του Συνδέσμου που παρουσιάστηκαν στις 4 δεκαετίες λειτουργίας του.

 • Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων

  24/1/2019-5/3/2019

  Ο Π.Α.Σ με αποφάσεις του Δ.Σ. ημερομηνίας 24/1/2019 και 5/3/2019 αποφάσισε όπως προωθηθούν στην Καταστατική Γενική Συνέλευση του 2019 (η οποία τις ενέκρινε) αλλαγές και τροποποιήσεις του Καταστατικού με μοναδική πρόνοια τη συμμόρφωση του στον «Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων» και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2017 (Ν.104(Ι)/2017) και τον «Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων» και για Άλλα Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμο του 2018 (Ν.76(Ι)/2018).