Ο ΠΑΣ χαιρετίζει την έγκριση του φαρμάκου Reblozyl από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τη θεραπεία της β-Θαλασσαιμίας

Δελτίο Τύπου
27 Ιουνίου 2020

Ο ΠΑΣ χαιρετίζει την έγκριση του φαρμάκου Reblozyl από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τη θεραπεία της β-Θαλασσαιμίας

Ο Σύνδεσμος καλεί την Πολιτεία να προετοιμαστεί για την αξιοποίησή του προς όφελος των θαλασσαιμικών και του συστήματος υγείας της Κύπρου

H έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων της πρώτης φαρμακευτικής θεραπείας για τη θαλασσαιμία, αποτελεί ορόσημο  σύμφωνα με τον Παγκύπριο Αντιαναιμικό Σύνδεσμο (ΠΑΣ), ο οποίος καλεί την Πολιτεία να προετοιμαστεί για την αξιοποίηση του μετά από την έγκρισή του στην Ευρώπη προς όφελος των ατόμων με θαλασσαιμία και του συστήματος υγείας της Κύπρου.

Το φάρμακο Reblozyl, γνωστό κατά την περίοδο των κλινικών του δοκιμών ως Luspatercept, έχει αποδειχτεί ότι παρατείνει το διάστημα ανάμεσα στις μεταγγίσεις των ατόμων με β-θαλασσαιμία σε ένα ποσοστό πέραν του 33% το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει το 50%.

Για τα άτομα με θαλασσαιμία, η ανακάλυψη του συγκεκριμένου σκευάσματος αποτελεί μια επανάσταση σε ό,τι αφορά στην θεραπεία αλλά και την ποιότητα ζωής τους.

Η τεράστια μείωση των αναγκών σε μεταγγίσεις με τη συνεπακόλουθη μείωση του σιδήρου που προσλαμβάνεται και των αναγκαίων θεραπειών έχει αλυσιδωτές θετικές επιδράσεις. Αυτές εκτείνονται από την ελάττωση του αριθμού των μεταγγίσεων, της ανάγκης σε αίμα, σε φάρμακα αποσιδήρωσης αλλά πρώτα και κύρια στην αποτελεσματικότητα των θεραπειών και την ποιότητα ζωής των ΑμΘ. Συνάμα, θα επιφέρει την εξοικονόμηση τεράστιου ποσοστού των προμηθειών αίματος έως και 10% ή 10 000 μονάδων αίματος.

Ο ΠΑΣ, καλεί την πολιτεία όπως προβεί στον ανάλογο προγραμματισμό, έτσι ώστε Υπουργείο και Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας να εντάξουν το συντομότερο τη νέα αυτή θεραπεία στο Γενικό Σχέδιο Υγείας η οποία θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στη θεραπεία και την ποιότητα ζωής των ατόμων με θαλασσαιμία αλλά και στο γενικότερο σύστημα Υγείας.